Прикажување на единствениот резултат

ESTIA топлинската пумпа воздух/вода функционира беспрекорно и истата е соодветна за загревање, топла вода како и за ладење на Вашиот дом. Таа го користи надворешниот воздух како извор на енергија па затоа е исклучително еколошки прифатлива.