Прикажува 3 резултати

Кај Multi-Split системите може да се приклучат до пет внатрепни единици, по Ваш избор, на една единствена надворешна единица. Multi-Split системите се соодветни за различни климатски зони и за повеќе соби или пак за пространи простории.