Назад нагоре

Иднината на греењето и ладењето

TOSHIBA ESTIA ТОПЛИНСКА ПУМПА

Toshiba ESTIA топлинска пумпа воздух/вода е идеално и компактно решение за да ја достигнете посакуваната температура без разлика дали станува збор за ладење или пак греење.

Ова е современ и напреден систем кој е независен од сезоната во која се употребува и истиот овозможува врвна енергетска ефикасност и целосна грижа за животната средина.

Иднината на греењето и ладењето

ESTIA ТОПЛИНСКА ПУМПА

Toshiba ESTIA топлинска пумпа воздух/вода е идеално и компактно решение за да ја достигнете посакуваната температура без разлика дали станува збор за ладење или пак греење.

Ова е современ и напреден систем кој е независен од сезоната во која се употребува и истиот овозможува врвна енергетска ефикасност и целосна грижа за животната средина.

КАКО РАБОТИ ESTIA ТОПЛИНСКА ПУМПА ВОЗДУХ/ВОДА?

Топлинската пумпа воздух/вода ја добива топлината од околниот воздух. Затворениот разладен круг во кој циркулира ладилниот флуид ја апсорбира топлината. Дури и при екстремни надворешни температури од -25 °C, греењето во Вашиот дом е загарантирано, единствено, во тој случај ќе потрошиме незначително повеќе електрична енергија. Постепено добиената топлина се пренесува со топлинскиот изменувач, до водениот систем. Водата во системот на тој начин ја добива потребната температура за бањање, туширање и за греење.

toplinska-pumpa-toshiba

1.  Ладилен флуид кој кружи во системот ја транспортира и пренесува топлината.

2. Во испарувачот (надворешната единица) течниот ладилен флуид ја менува агрегатната состојба и со тоа ја апсорбира енергијата.

3. Компресорот го носи ладилниот флуид под висок притисок и со висока температура.

4. Во тој момент жешкиот ладилен флуид тече кон кондензаторот (внатрешната единица), изменувачот на топлина, во кој добиената топлина од околината се пренесува на водата.

5. Ладилниот флуид, кој поради ладењето повторно е течен, по намалувањето на притисокот и температурата преку екпанзивниот вентил може повторно да апсорбира топлина од околината и кружниот тек/циклусот почнува од почеток.

elementi-na-toplinska-pumpa

Надворешна единица

Топлинската енергија се добива преку компресорот и воздушниот изменувач на топлина и се предава на хидро внатрешната единица во Вашиот дом.

HIDRO Внатрешна единица

Во хидро внатрешната единица топлината од ладилниот флуид се пренесува на системот со вода преку плочестиот изменувач на топлина со минимални загуби.

Бојлер за топла вода

Тоа е резервоар за топла вода. Топлински изолиран котел кој е направен од нерѓосувачки челик, со што се гарантира минимални загуби за топлина и долг век на искористеност.

Далечинско управување

Со помош на управувачката плоча на Хидро единицата се управува со сите функции. Опционално се достапни надворешни далечински управувачи за просториите кои се поврзуваат со системите Modbus и KNX.

НАЧИН НА РАБОТА

toshiba-estia-toplinska-pumpa-nacin

1 зона со функација за греење

Estia-toplinska-pumpa-postoecko-greenje

2 зони со постоечки систем за греење

Toshiba Estia топлинска пумпа воздух/вода ја намалува емисијата на CO2 и со тоа активно придонесува кон зачувување на климата.

Лесна за инсталирање, Toshiba Estia е најпристапната топлинска пумпа воздух/вода на пазарот. Трошоците при работење се екстремно ниски, бидејќи воздухот служи како главен извор на топлина.  Инсталирањето на вентил конвектори го прави системот погоден за високо ефикасни операции на ладење.

енергија од воздухот:
0%
електрична енергија:
0%
Toshiba-ESTIA-Vrvna-Energetska-Efikasnost

Врвна енергетска ефикасност

Воздух/Вода Топлинска Пумпа

Ултра тивка надворешна единица

Контрола на температура во 2 зони

01.

Ефективноста на трошоците како врвен приоритет

• Ниски инвестиции и трошоци за инсталација
• Ниски трошоци за работа и електрична енергија

02.

Олеснета удобност

•Целосно автоматизирана работа
• Интелигентна контрола
• Висока сигурност
• ESTIA функција за ладење

03.

Користење на обновливи енергии

• Еколошки
• Апсорпција на енергија од амбиентниот воздух
• Не зависи од фосилни горива како што се гас и нафтаl
• Без Емисија и без мирис, како и неутрален од СО2

04.

Индивидуален и флексибилен

• Лесна инсталација и заштеда на простор
• За нови градби или постоечки
• Поврзување со постојните системи за греење
• Може да се комбинира со соларни и фотоволтаици

ВАШИ ПРАШАЊА – НАШИ ОДГОВОРИ.

До која влезна температура на вода е практично да се работи со топлинска пумпа?

Колку е пониска температурата на снабдувањето со вода, толку е поголема. енергетската ефикасност на топлинската пумпа. Можно е снабдување на вода со температурен максимум од 60 °C, но за радијатори или подно греење, 50 °C или пониски обично се доволни ако се во постојана работа.

Како го одредувате точниот капацитет на напојување на топлинска пумпа?

Точниот дизајн ја одредува ефикасноста на топлинската пумпа. За нашите системи, ова се изведува со помош на табелата за перформанси со цел да се обезбеди потребниот капацитет за греење на вашиот дом до стандардната надворешна температура, без употреба на резервниот грејач.

Што можам да контролирам користејќи ја топлинската пумпа?

Топлинската пумпа има интелигентна контролна логика која самостојно ја регулира температурата на греењето на радијаторите, подното греење и топла вода во зависност од надворешната температура.

Колку е лесно пуштањето во работа?

Благодарејќи на готови дијаграми за инсталација и придружните параметри за пуштање во работа, пуштањето во работа е без стрес и брза задача за монтажерот. Користејќи чекор-по-чекор водич во ПРИЛОГ / прирачник или АПп, секој параметар може да се прилагоди за да одговара на индивидуалните барања.

Што ми треба за да ја поврзам топлинската пумпа со веќе постоечки систем?

Надворешната контрола или интеграција во постоечки систем преку KNX или MODBus е можна со дополнителни PCB.

Кого да контактирам доколку имам било какви прашања или проблем?

Доколку се појави дефект или проблем во вашиот систем, AIRCON DOO е тука за да ви обезбеди совет и помош.

Што значи номинален капацитет?

Номинален капацитет е единичниот капацитет на одредена работна точка.

Што значи ограничување на греењето на температурата?

Дневна просечна температура од која зградата мора да се загрева. Деновите во кои дневната просечна температура е под границата на грејната температура се класифицираат како денови на греење.

Што значи стандардна надворешна температура?

Просечна најниска очекувана надворешна температура за која е дизајниран вашиот систем за греење.

Што е COP?

COP означува коефициент на работа и го специфицира односот на електричната енергија што се користи со топлинската енергија која се прима во дадена оперативна точка.

Како работи топлинска пумпа?

Топлинската пумпа користи ладилен флуид за да извлече енергија од надворешниот воздух и да ја пренесе на повисока температура што може да се користи за загревање на вашиот дом.

Зошто топлинската пумпа воздух-вода е идеална инвестиција за во иднина?

Топлинската пумпа воздух-вода ја комбинира предноста на ниските трошоци со екстремно ниските оперативни трошоци. Правејќи ја исклучително ефикасна за искористување на обновливите извори на енергија.

Дали со топлинската пумпа на TOSHIBA може да побарате ко-финансирање?

Да! Контакрирајте не директно на email или телефонски. Топлинските пумпи на TOSHIBA ги имаат сите потребни сертификати и барања за да ги направат подобни за финансирање.

Што означува SPF?

Фактор за сезонска изведба (Seasonal Performance Factor) е мерка за ефикасноста на системите за греење што работат со топлински пумпи. Тој претставува однос помеѓу испорачаната енергија (електрична енергија) и топлината што всушност се создава во текот на една година и служи како репер за пресметки на исплатливост.

Колку е очекуваниот животен век на топлинската пумпа?

Топлинската пумпа воздух-вода има ист век на траење како и другите конвенционални системи за греење, што се обезбедува со редовно одржување и гарантирана 15-годишна достапност на резервни делови.

Колку простор ви е потребен за топлинска пумпа?

Hidro единицата зафаќа простор 93x53x36 cm (ВxШxД), така што топлинската пумпа може да се користи дури и во мали простории.

Зошто е потребен електричен резервен грејач?

АРИКОН ДОО како овластен партнер за топлински пумпи ќе ја дизајнира топлинската пумпа TOSHIBA во согласност со барањата на вашата зграда/објек, така што електричниот резервен грејач е потребен само за резервно греење при најниски надворешни температури.

Дали е можна комбинација на топлинска пумпа / соларен систем или фотоволтаици?

Да, интеграцијата на сончевата енергија во комбинација со вашата топлинска пумпа е можна и може да придонесе за зголемување на ефикасноста.

Може ли да користам топлинска пумпа за ладење?

Во зима можете да генерирате топлина користејќи го вашиот парно/подно греење систем за греење, а во лето ова да го користите за да ја ублажите топлината во вашата соба, пасивно. Активно ладење е можно преку вентил-конвекторски единици.

Дали топлинската пумпа работи дури и на минусни температури?

Иако ефикасноста на системот се намалува при многу ниска надворешна температура, топлинските пумпи се способни да создадат топлина дури и на надворешна температура од -25 °C.

Колку е ефикасна топлинската пумпа во лето кога ми треба само топла вода?

Бидејќи топлинските пумпи работат уште поефикасно на повисоки надворешни температури, можете да произведувате температури на топла вода до 55 °C лесно и економично на надворешни температури до и над 35 °C.

КАКО РАБОТИ ESTIA ТОПЛИНСКА ПУМПА ВОЗДУХ/ВОДА?

Топлинската пумпа воздух/вода ја добива топлината од околниот воздух. Затворениот разладен круг во кој циркулира ладилниот флуид ја апсорбира топлината. Дури и при екстремни надворешни температури од -25 °C, греењето во Вашиот дом е загарантирано, единствено, во тој случај ќе потрошиме незначително повеќе електрична енергија. Постепено добиената топлина се пренесува со топлинскиот изменувач, до водениот систем. Водата во системот на тој начин ја добива потребната температура за бањање, туширање и за греење.

toplinska-pumpa-toshiba

1.  Ладилен флуид кој кружи во системот ја транспортира и пренесува топлината.

2. Во испарувачот (надворешната единица) течниот ладилен флуид ја менува агрегатната состојба и со тоа ја апсорбира енергијата.

3. Компресорот го носи ладилниот флуид под висок притисок и со висока температура.

4. Во тој момент жешкиот ладилен флуид тече кон кондензаторот (внатрешната единица), изменувачот на топлина, во кој добиената топлина од околината се пренесува на водата.

5. Ладилниот флуид, кој поради ладењето повторно е течен, по намалувањето на притисокот и температурата преку екпанзивниот вентил може повторно да апсорбира топлина од околината и кружниот тек/циклусот почнува од почеток.

Надворешна единица

Топлинската енергија се добива преку компресорот и воздушниот изменувач на топлина и се предава на хидро внатрешната единица во Вашиот дом.

HIDRO Внатрешна единица

Во хидро внатрешната единица топлината од ладилниот флуид се пренесува на системот со вода преку плочестиот изменувач на топлина со минимални загуби.

Бојлер за топла вода

Тоа е резервоар за топла вода. Топлински изолиран котел кој е направен од нерѓосувачки челик, со што се гарантира минимални загуби за топлина и долг век на искористеност.

Далечинско управување

Со помош на управувачката плоча на Хидро единицата се управува со сите функции. Опционално се достапни надворешни далечински управувачи за просториите кои се поврзуваат со системите Modbus и KNX.

elementi-na-toplinska-pumpa

НАЧИН НА РАБОТА

toshiba-estia-toplinska-pumpa-nacin

1 зона со функација за греење

Estia-toplinska-pumpa-postoecko-greenje

2 зони со постоечки систем за греење

Toshiba Estia топлинска пумпа воздух/вода ја намалува емисијата на CO2 и со тоа активно придонесува кон зачувување на климата.

Лесна за инсталирање, Toshiba Estia е најпристапната топлинска пумпа воздух/вода на пазарот. Трошоците при работење се екстремно ниски, бидејќи воздухот служи како главен извор на топлина.  Инсталирањето на вентил конвектори го прави системот погоден за високо ефикасни операции на ладење.

енергија од воздухот:
0%
електрична енергија:
0%
Toshiba-ESTIA-Vrvna-Energetska-Efikasnost

Врвна енергетска ефикасност

Воздух/Вода Топлинска Пумпа

Ултра тивка надворешна единица

Контрола на температура во 2 зони

01.

Ефективноста на трошоците како врвен приоритет

• Ниски инвестиции и трошоци за инсталација
• Ниски трошоци за работа и електрична енергија

02.

Олеснета удобност

•Целосно автоматизирана работа
• Интелигентна контрола
• Висока сигурност
• ESTIA функција за ладење

03.

Користење на обновливи енергии

• Еколошки
• Апсорпција на енергија од амбиентниот воздух
• Не зависи од фосилни горива како што се гас и нафтаl
• Без Емисија и без мирис, како и неутрален од СО2

04.

Индивидуален и флексибилен

• Лесна инсталација и заштеда на простор
• За нови градби или постоечки
• Поврзување со постојните системи за греење
• Може да се комбинира со соларни и фотоволтаици

ВАШИ ПРАШАЊА – НАШИ ОДГОВОРИ.