Tоплинската пумпа има интелигентна контролна логика која самостојно ја регулира температурата на греењето на радијаторите, подното греење и топла вода во зависност од надворешната температура.