Надворешна контрола или интеграција во постоечки систем преку KNX или MODBus е можна со дополнителни PCB, или со дополнителен wifi модул.