Доколку се појави дефект или проблем во вашиот систем, AIRCON DOO е тука за да ви обезбеди совет и помош.