Дневна просечна температура од која зградата мора да се загрева. Деновите во кои дневната просечна температура е под границата на грејната температура се класифицираат како денови на греење.