Во зима можете да генерирате топлина користејќи го вашиот парно/подно греење систем за греење, а во лето ова да го користите за да ја ублажите топлината во вашата соба, пасивно. Активно ладење е можно преку вентил-конвекторски единици.