Топлинската пумпа воздух-вода има ист век на траење како и другите конвенционални системи за греење, што се обезбедува со редовно одржување и гарантирана 15-годишна достапност на резервни делови.