Благодарејќи на готови дијаграми за инсталација и придружните параметри за пуштање во работа, пуштањето во работа е без стрес и најчесто е брза задача за монтажерот. Користејќи чекор-по-чекор водич/прирачник или мобилна апликација, секој параметар може да се прилагоди за да одговара на индивидуалните барања.