Бидејќи топлинските пумпи работат уште поефикасно на повисоки надворешни температури, можете да произведувате температури на топла вода до 55 °C лесно и економично на надворешни температури до и над 35 °C.