Топлинската пумпа користи ладилен флуид за да извлече енергија од надворешниот воздух и да ја пренесе на повисока температура што може да се користи за загревање на вашиот дом.