Топлинската пумпа воздух-вода ја комбинира предноста на ниските трошоци со екстремно ниските оперативни трошоци. Правејќи ја исклучително ефикасна за искористување на обновливите извори на енергија.