АИРКОН ДОО како овластен партнер за топлински пумпи ќе ја дизајнира топлинската пумпа TOSHIBA во согласност со барањата на вашата зграда/објект, така што електричниот резервен грејач е потребен само за резервно греење при најниски надворешни температури.