Колку е пониска температурата на снабдувањето со вода, толку е поголема енергетската ефикасност на топлинската пумпа. Можно е снабдување на вода со температурен максимум од 60 °C, но за радијатори или подно греење, 50 °C или пониски обично се доволни ако се во постојана работа.