Иако ефикасноста на системот се намалува при многу ниска надворешна температура, топлинските пумпи се способни да создадат топлина дури и на надворешна температура од -25 °C.