Да, интеграцијата на сончевата енергија во комбинација со вашата топлинска пумпа е можна и може да придонесе за зголемување на ефикасноста.